Praktická využitelnost poznatků o homocysteinu (Hcy) a o možnostech si Hcy nechat vyšetřit.

Těm, kteří si již dokázali pro sebe stanovit cenu svého zdraví a ohodnotit význam možnosti si je zachovat v neporušeném stavu, je určeno sdělení jak a za jakých podmínek je možné si prevenci a podporu léčení CCH zajistit.

Vyšetření hladiny Hcy v krvi s vyhodnocením v souladu s poznatky, které vyplynuly ze shrnutí a zobecnění poznatků o příčinách CCH a léčení komplikovaných případů se provádí zatím výhradně v Poradně podpory zdraví v R.M.A. Centru v Praze 7, tř. Dukelských hrdinů 17.

Vyšetření není hrazeno ze zdravotního pojištění. K vyšetření se zájemce objednává na č. tel. 233 378 809. Vyšetření není zaměřeno na zkoumání a upřesňování jednotlivých obtíží, ale na určení velikosti poruchy nitrobuněčného metabolismu, která je jejich příčinou a na zjištění jak se porucha mění směrem k normálu po podání standardní dávky nedostatkových vitamínů. Výsledek se porovnává s údaji o zdravotním stavu, rozumí se o slábnutí a mizení původních obtíží. Hned v úvodu u všech a později znovu u osob, u nichž snížení Hcy není dostačující, se pátrá po známkách případných dědičných rysů rizik, které každý zájemce o vyšetření uvede do svého dotazníku.

Cena jednoho vyšetření byla již několik let 1.000,- Kč; od 1. 5. 2008 je nutné kalkulovat se vzestupem cen zahrnutých zdravotnických služeb a zvýšit cenu vyšetření v poradně na 1.600,- Kč, Od 1.5.2010 byla cena vyšetření snížena na 1300,-Kč. Kontrolní vyšetření po šesti týdnech se platí samostatně. Pacient neplatí jen za biochemické vyšetření, platí za celou poradenskou činnost (i za poskytnutí know-how, které jiná pracoviště zatím nejsou schopná poskytnout) včetně budoucích konzultací po telefonu.

Zájemci o konzultace mohou volat večer na č. tel. 607 689 959 ( v době 20:30 - 22 hod.). Odběr krve k vyšetření se provádí ráno nalačno v pracovních dnech v rozmezí 8:30 – 8:50 v R.M.A. Centru. Po zaplacení v recepci obdrží zájemce poukázku na vyšetření krve, časové objednání k další části vyšetření a formulář, který může vyplnit až po odběru krve, ale nutně před vstupem k lékaři na 2. část vyšetření. Pro mimopražské zájemce jsou přednostně vyhrazeny pondělky a středy (mimo první středu v měsíci).

V tyto dny je možné absolvovat ráno odběr krve a již po 14. hodině se dozvědět výsledek stanovení Hcy při dokončení vyšetření. Po vyšetření obdrží účastník doporučení léčebného postupu a další rady podle zdravotních problémů s nimiž do poradny přichází. Pro zájemce ze vzdálených míst, kteří nestihnou odběr do 8,50, je možno odebrat krev v době 11,30 – 11,50 s tím, že výsledek se dozvědí pozdě odpoledne, nebo v SMS druhý den. Upřesnění léčby se dojedná po telefonu večer v době vymezené pro konzultace.

Kontrolní vyšetření se provádí zpravidla po 6 týdnech vitamínové léčby. Osoby s normální reaktivitou buněčného metabolismu obdrží jeho charakteristiku a doporučení dlouhodobých opatření. U těchto osob není další vyšetření zpravidla nutné dříve, než za 2 roky. U osob se zjištěnou poruchou reaktivity buněčného metabolismu, které se řadí mezi mimořádně rizikové, péče pokračuje jako individuální až do nalezení konečného řešení se snížením rizika.

Firmy a větší instituce mohou využít možnost objednat si provedení prevence pro management, nebo pro všechny zaměstnance a úhradu si započítat do nákladů. První část vyšetření a instruktáž se provádějí skupinovým způsobem. Navíc se celá akce provádí v sídle firmy, takže se minimalizují časové ztráty zaměstnanců. Podrobnější informace s nabídkou si lze vyžádat e-mailem na adrese: atero@razdva.cz. Provedení lze rozšířit o instruování závodních lékařů, aby v dalších letech mohli provádět stejné prohlídky podle předvedeného modelu sami.

Není vhodné začít prevenci, nebo léčení některé z CCH, braním vitamínů bez znalosti hladiny Hcy v krvi. Dotyčný může být jedním z 20 – 25 % jedinců s horší odpovědí na standardní dávku vitamínů; pak je většinou i smolařem, že je nositelem výraznějšího rizika KVO. Tuto rizikovost nelze bez vyšetření Hcy před podáním první dávky vitamínů odhalit a je nepříjemné dostat infarkt ve chvíli, kdy se člověk stále ještě domnívá, že je proti němu chráněn, protože bere vitamíny, o nichž se obecně ví, že Hcy snižují.

Kapacita poradny v R.M.A. Centru, má stále ještě rezervy a nečiní problémy zvládnout vyšší počty pacientů. Svaz pacientů má informace, že Hcy si lze nechat stanovit také v Plzni, v nemocnici v Ústí nad Orlicí, v Baťově nemocnici ve Zlíně, ve FN v Olomouci a v Brně. V Praze vyšetřují homocystein ještě v Nemocnice na Homolce a ve Všeobecná fakultní nemocnici v Praze 2.

Některá z těchto zařízení hodnotí výsledky vyšetření způsobem, který poškozuje pacienty. Jiná zařízení nehodnotí výsledky vůbec, nebo jen ty skoro normální. Pokud hyHcy vzdoruje normální dávce vitamínů, nebo je ve výsledcích jiná komplikace, nemají odlehlá pracoviště s řešením těchto problémů zkušenosti a pacienti nakonec přijedou k nám. V těchto případech se nejednou při opakovaném vyšetření potvrdilo, že nepravděpodobný výsledek byl skutečně chybný a pacient platil za vyšetření znovu, protože nebylo podle čeho mu poradit.

Tyto problémy plynou z toho, že MZ se dosud neujalo role koordinátora, nezadalo vypracování závazné metodiky, která vyloučí technické chyby ve zpracování vzorků a naučí další lékaře poradenskou práci i s posuzováním složitých případů. K práci těchto lékařů patří automaticky zájem na přesnosti výsledků, které jim laboratoř dodává; stávají se hlídači kvality práce laboratoří. Tento dohled dnes neexistuje a tomu odpovídají někdy “dosti podivné” výsledky vyšetření.

Užitná hodnota stanovení hladiny Hcy v krvi a dnešní ceny vyšetření.

Cenové úpravy, obvyklé směrem nahoru, jsou všem nepříjemné. Nechceme, aby vynucené zvýšení ceny za vyšetření Hcy a za doprovodnou činnost poradny umrtvilo zájem veřejnosti o tuto novou formu péče o zdraví. Ministerstvo zdravotnictví je pod tlakem lékařsko-farmaceutické lobby a proto odmítá novou péči zavést. Jediná šance na prosazení objevu příčiny CCH k širokému využívání toho času je, že se informace o Hcy budou zvolna šířit mezi lidmi. Nejlepší propagaci jména Hcy zabezpečují ti, kteří na vlastní kůži poznají rozdíl mezi standardní péči zdravotnictví a tím, co přináší snižování Hcy. Proto je třeba pár slov k ekonomickým souvislostem a k užitné hodnotě toho, co klient za své peníze získává.

Tak, jako se zvýšení cen elektřiny, vody a pohonných hmot promítlo do nákladů na bydlení, do cen potravin a dalších výrobků, stejně poznamenává i ceny zdravotnických výkonů. Základní charakteristikou zvýšení ceny zdravotnických služeb je nová cena bodu v seznamu výkonů VZP. Nové ceny jsou ukazatelem, buď jak moc zdravotnické zařízení využilo situace ke zlepšení svého ekonomického výsledku, nebo jak zůstalo “slušné” a zvýšilo cenu jen o tolik, o kolik bylo nezbytné k pokrytí zvýšených nákladů.

Nemocnice Na Homolce a Fakultní nemocnice v Motole zvýšily hodnotu bodu na 4,- , resp. 3,- Kč. Při respektování, že cena služeb zdravotnického zařízení při odběru a zpracování vzorku se ustálila na poměru k ceně práce poradny zhruba 5 : 4, by byla celková cena za vyšetření + práce poradny v cenách Homolky 3.690,- Kč.

R.M.A.Centrum, které zajišťuje odběry vzorků a jejich vyšetření pro naši poradnu, zvýšilo cenu bodu z 1,10 na 1,90 Kč. To umožňuje, aby konečná cena za vyšetření včetně práce poradny byla 1.600,- Kč. Dlužno poznamenat, že cena Homolky určitě lépe vyjadřuje skutečnou hodnotu práce poradny, tedy její užitnou hodnotu pro pacienta. Ale cenu uchovaného zdraví asi nejde vůbec vyčíslit. Málokdo si uvědomí, že pacientům naší poradny se dostává “know how”, které spolehlivě chrání před postižením řadou CCH. Téměř dokonalá je ochrana před nemocemi srdce a cév. U nádorů začne fungovat asi s tříletým odstupem, ale u jedinců z rizikových rodin je možné zvýšit její účinnost dalšími opatřeními. Know-how je použitelné i u léčení již nemocných s CCH a má charakter kauzálního léčení. Tímto postižením příčiny nemoci lze dosáhnout brzy trvalého efektu. Know-how léčení a prevence CCH ostatní zdravotnická zařízení neznají a neumějí je využívat. Nevyžívá je v plném rozsahu ani Homolka. Důvod, proč lékaři neumějí kauzálně léčit CCH a proč nedokáží zabezpečovat jejich účinnou prevenci, je vysvětlen v úvodním textu těchto www.

I tak, s přihlédnutím k informacím, které “změkčují” dopad inflace do našich služeb, si představujeme, o kolik těžší bude pro řadu lidí rozhodování, zda si mají péči postavenou na objevu příčiny CCH a na poznatcích o Hcy zaplatit. Přitom jde o relativně jednoduché rozhodování, v podstatě v duchu sloganu: “Je levnější nemocím předcházet, než je později málo úspěšně a draze léčit”. U CCH je platnost sloganu absolutní:

Do výpočtů rentability je třeba zahrnout tyto položky: kolik stojí pacienta jakákoli z CCH na poplatcích, doplatcích, případně úplatcích v případě, že ho jedna z těchto nemocí postihne; kolik ztratí na výdělku, nebo zisku z podnikání; kolik by byl ochoten zaplatit za to, aby se mu vyhnulo utrpení, které nemoc přináší. Nakonec, když zjistí, že to všechno, co s ním lékaři dělají, nevede k vyléčení a pochopí proč, odhodlá se zaplatit za využití poznatků o Hcy stejnou částku, jakou by zaplatil na začátku, ve chvíli, kdy v něm zvítězily úvahy typu: “Platím si spoustu let zdravotní pojištění, tak mám nárok, aby se o mě postarali, když onemocním.”

Člověk se tedy může řídit ve svém rozhodování buď podle jednorázové ceny ve vztahu k užitné hodnotě, nebo podle své chuti teď na něčem ušetřit a ono to všechno nějak dopadne. V případě CCH to jen velmi zřídka dopadá příznivě samo od sebe, ale o tom jsou tyto www. Mají poskytnout informace o tom jak je to vlastně se zdravím a jaká je účelná péče o jeho uchování. U rozumně uvažujících vyhrává užitná hodnota.


redesign:petr@eisenhauer