Tečka za demaskováním a odsouzením nepřátel utajovaného objevu.

Po napsání předchozího oddílu („Jde o životy, proto pokročme od upozornění na utajování objevu k příčiny vzniku CCH k demaskování……..“) vzaly události rychlý spád. Zrodil se rozhodující důkaz o lživosti studie NORVIT , která měla jediný cíl: dezinformovat lékaře a pacienty s cílem posilovat odbyt chemických léků. Jde o finále odhalování, proto se podívejme ještě jednou na hlavní události, ale trochu jinak než dosud.

V tomto rozboru je třeba menší odbočení do ekonomických teorií. Teprve dnes, s velkým časovým odstupem od prvního popisu Hcy a jeho metabolismu, je možné hodnotit význam marketingu v ovlivnění vývoje zdravotnictví na poli CCH. Marketing je mocná zbraň v rukou toho, kdo má peníze na její uplatnění, neboť mu účinně pomáhá zvyšovat odbyt jeho výrobků. U výzkumu Hcy je to jinak. Objevování proběhlo celé ve sféře základního výzkumu bez toho, že by v kterémkoli subjektu ochotném podnikat v péči o zdraví vzbudily jeho výsledky představu možného zisku. Objev příčiny vzniku CCH tak zůstal bez jakékoli marketingové podpory.

Naopak ve farmaceutickém průmyslu vzbudily přicházející vědecké práce o Hcy nelibost, že novinka není využitelná k výrobě patentovatelných léků, když účinné jsou zde pouze tři vitamíny. A podle patentových zákonů vitamínové přípravky nelze patentovat. Co bylo ještě mnohem horší, byla upozornění expertů, že rozšíří-li se informace o toxicitě zvýšené hladiny Hcy a o tom, které poruchy zdraví má na svědomí a následně „vypukne boom prevence CCH“, bude to znamenat pro mnoho farmaceutických firem velká snížení odbytu chemických léků v segmentu CCH, případně i jejich zánik.

Farmaceutické firmy v ten čas již nějakou dobu těžily z velkého nárůstu incidence všech CCH a nárůstu odbytu chemických léků a měly dostatek prostředků na financování toho nejúčinnějšího marketingu, který bylo možné navrhnout. Zvolili jednak metodu „nechat zmizet“ klíčové vědecké práce, které přinášely důkaz účinnosti podávání kyseliny listové, B6 a B12 při snižování rizika KVO a dalších CCH a nahradit je málo významnými informacemi, což se špatně dokazuje. Potom ale sáhli po metodě, která se jim stala osudnou a kvůli ní je napsán tento dodatek.:

Lékařsko-farmaceutická lobby vypustila na trh s vědeckými informacemi o Hcy a CCH studii NORVIT. Ta popisovala škodlivé účinky podávání kyseliny listové, B6 a B12 cca 3.000 pacientům po KV příhodách. Studie poukazovala na větší výskyt komplikací KVO u pacientů, kteří dostávali vitamíny a na horší průběh jejich rekonvalescence s tím, že tito pacienti se cítili hůře, než pacienti, kteří vitamíny nedostávali.

A tady se marketingoví odborníci farmaceutického průmyslu pustili na tenký led. Na ten jejich dealeři natlačili i lékaře, které „zatížili“ argumenty, jejichž funkcí bylo zatlačovat do pozadí nespokojenost pacientů s výsledky léčení CCH a odhánět je od myšlenek, že alternativní metody léčení by mohly být účinnější než chemické léky. Šlo o velice tenký led, protože šlo o vymyšlené nepravdivé konstrukce, které neměly žádnou oporu v realitě ani ve skutečně vědeckých pracích.

Zatížení lží, které farmaceutické firmy vložily na lékaře prostřednictvím svých dealerů bylo tak velké, že se stalo průhledným a led se náhle pod lékaři se zátěží vykonstruovaných argumentů prolomil. Mám-li dokončit obraz „katastrofy“, tak prolomení ledu dnes nutí lékaře bleskově se rozhodovat, zda zátěž lží a dezinformací odhodí, aby se mohli zachránit doplaváním na břeh.

Sázení vabank na studi NORVIT a několik dalších se výrobcům léků nevyplatilo. Tyto studie byly již dlouho podezřelé svojí osamělostí a izolovaností proti souboru více než 12.000 vědeckých prací o Hcy a CCH, které, jak bylo již řečeno výše, tvoří jasně homogenní celek informací o přírodních zákonech, které v buněčném metabolismu platí bez výjimek. Výjimky a odchylky nikdo zatím nenalezl a nedoložil.

Podezření kvůli osamocenosti se prohloubilo, když se v NORVIT a v dalších studiích stejného ražení, nepodařilo nají ani slovo o alternativně probíhajících biochemických dějích, které by umožnily vznik takových klinických obrazů, jaké NORVIT popisuje. Autoři nerespektovali poznatky, že v oblasti klinického výskytu chorob a zdravotních poruch nemůže vzniknout nic, co nemá jasnou předehru v buněčné biochemii. Aby tyto informace mohly platit, museli by pro ně vědci najít biochemické změny jiného typu, než popisují základní vědecké práce o Hcy. Studie NORVIT ani další jí podobné žádné takové popisy, nebo alespoň odkazy, neobsahují!!

A to ještě není vše! Porážku studie NORVIT založili dopředu její autoři a iniciátoři, když opomněli základní pravidlo výzkumu, že v přírodních vědách platí pouze ty výsledky pokusů, které je možné kdykoli zopakovat. U studie NORVIT se po předchozích podezřeních nepodařilo ani v nejmenším zopakovat shodné výsledky s těmi, které studie předkládá. To nepřipouští jiný závěr, než že studie NORVIT je účelově dezinformační, česky řečeno vylhaná!!! Toto zjištění má pro další osud našeho pečování o zdraví nedozírné důsledky, které se pokusím přiblížit.

Předně: led se prolomil i pod Společností Sisyfos, která byla jedním ze zdrojů dezinformací a vytvořené lži ji zatížily tak, že v očích veřejnosti asi nemá šanci se z pod ledu nějak vyhrabat a skončí bez poct na smetišti dějin. Také je pravděpodobné, že lékaři si netroufnou dál užívat medicínských lží, kterými balamutili pacienty při maskování svého zájmu na provizích, které pobírali od dealerů farmaceutických firem za předepisování „jejich“ léků.

Zdá se tedy, že odhalením účelové lživosti studie NORVIT mizejí nejvýznamnější překážky, které stály v cestě uskutečnit přání pacientů těšit se lepšímu zdraví, než jim až dosud byly ochotné dopřát zdravotnictví spolu s lékařsko-farmaceutickou lobby. Právo občanů na zdraví garantované v Ústavě a LPS tím dostává šanci na kvalitnější formulaci: „Právo na zdraví té nejvyšší kvality, jakou je možné dosáhnout při využití těch nejvyšších met, na které dospěl lékařský výzkum“. A na nejvyšší metu je dnes asi jediný vážný kandidát Objev příčiny vzniku CCH.

Zdravotnictví reaguje pomalu. I když tyto informace okamžitě putují patřičným adresátům ve zdravotnictví, určitě se v přípravě změn projeví taková setrvačnost, jakou mají na moři obří tankery naplněné ropou při pokusech obrátit se do opačného směru. Pacienti se proto budou muset smířit s tím, že přístup k využívání objevu příčiny vzniku CCH jim ještě po nějakou dobu budou zajišťovat detašovaná pracoviště poradny CCH a samotná poradna. Světlo na konci tunelu se ale již rozsvítilo.


redesign:petr@eisenhauer