Homocystein a kůže člověka - projevy stárnutí, celulitida.

Biochemici dali homocysteinu (dále Hcy) označení podivuhodná molekula pro jeho mimořádnou biochemickou reaktivitu. Ta je tak velká a pestrá, že by bylo možná jednodušší vyjmenovat choroby, na jejichž vzniku se zvýšený Hcy žádným způsobem nepodílí, než psát seznam onemocnění, ne jejichž vzniku a vývoji se Hcy spoluúčastní.

Při poruše metabolizace Hcy se zvýšením jeho hladiny v krvi - hyperhomocysteinémií (dále hyHcy) vzniká více druhotných poruch a abnormalit: porucha enzymů a tím narušení průběhu biochemických procesů v buňkách, je podpořen vznik volných radikálů, čímž spouští poškození mitochondrií, poškození v cévách, vazivu a dalších tkáních.

Svěží vzhled kůže a zachování mladistvých tělesných tvarů závisí především na "zdraví" vazivových vláken zpevňujících kůži. Nepřítelem pevnosti vazivových vláken je zvýšení hladiny Hcy v krvi způsobené převážně nedostatkem kyseliny listové spolu s vitamíny B6 a B12. Nedostatek zmíněných vitamínů brání normální metabolizaci Hcy, ten se hromadí v krvi a jakoby nahlodával vazivová vlákna a ještě v nich vyvolával změny podobné zánětu. Nezáleží na tom, je-li vazivové vlákno narušeno samotným toxickým působením Hcy, nebo, zda jsou poškozeny jeho enzymy či mitochondrie, nebo jej napadají zmnožené volné radikály. Výsledkem je, že kůže ztrácí vlákna vaziva, která mají zpevňovat lidskou pokožku ve všech směrech možného namáhání.

Silně devastující vliv Hcy na vazivová vlákna zpevňující kůži v období nárůstu hladiny Hcy se u mnoha lidí prozradí rychlým vznikem a prohlubováním vrásek a také vznikem váčků pod očima. Úbytek a porušení vazivových vláken se projeví také poklesnutím ňader a deformací boků. Tyto změny se mohou kombinovat s obezitou, nebo celulitidou. U těchto kombinací nedochází k tak intenzivní vrásčitosti, jako u štíhlých, nebo dokonce hubených lidí.

Změny elasticity kůže při stárnutí jsou ve své podstatě způsobené zvýšenou hladinou Hcy. V této situaci je málo účinné se uchylovat ke kosmetickým prostředkům a procedurám. Investice do kosmetických prostředků a procedur se míjejí účinkem, pokud jim nepředchází péče o snížení hladiny Hcy do fyziologických mezí.

Účelné je se nejprve přesvědčit vyšetřením s vitamínovým testem, že metabolismus Hcy normálně reaguje potřebným snížením jeho hladiny. Teprve po vyloučení jeho škodlivého působení je na místě využití kosmetiky a kosmetických procedur. Postup vzhledového stárnutí se tak výrazně zpomaluje, nebo i na čas úplně zastavuje. Rozvoj zevních známek stárnutí je svým způsobem varováním: doprovází navenek nepozorované ubývání aktivity enzymů. Zrychlené stárnutí tak upozorňuje na zvyšující se riziko infarktu, nebo mozkové příhody.

Celulitida nepatří do obrazu přirozeného stárnutí, je to onemocnění kůže, které může začínat již u dívek v předpubertálním věku. Je to další chorobný stav, jehož vznik je spojen se škodlivým působením vyšší hladiny Hcy v krvi. Vznik celulitidy také souvisí s dlouhodobými dietními chybami, v nichž hraje hlavní roli deficit zdrojů kyseliny listové a vitamínu B6, případně B12 s následnou poruchou metabolizace Hcy. Do vzniku celulitidy se zaplétají navíc hormonální poruchy, hormonální antikoncepce a substituční léčení hormony a také poruchy v zásobení ostatními vitamíny a minerály. Zdá se ale, že u většiny postižených žen a dívek je pro vznik celulitidy rozhodující porucha ve zpracovávání vzniklého Hcy se vzestupem jeho hladiny v krvi. Nasvědčuje tomu dosti častý nízký věk postihovaných, v němž hormonální poruchy a antikoncepce ještě nehrají roli.

V odborné literatuře se mechanismus vzniku celulitidy popisuje jako kombinovaná porucha metabolismu tuku a vody v kůži, přesněji v její spodní vrstvě - v podkoží.

Patologové popisují změny při celulitidě jako zbytňování tukových buněk, které je spojené s hromaděním vody v tkáni. V dalším rozvoji onemocnění hraje roli zvyšující se tlak zbytnělé tukové tkáně na cévy. Zhoršené krevní zásobení s poklesem dodávání kyslíku a zhoršeným odtokem žilní krve může vést i k otokům dolních končetin. V kombinaci s nadváhou a cukrovkou se pak často objevují bércové vředy.

U celulitidy je dosti častý rodinný výskyt. Má-li matka celulitidu, je namístě začít u dcer s prevencí před 10. rokem věku. Léčení rozvinuté celulitidy bývá zdlouhavé. Po snížení hladiny Hcy na fyziologickou hodnotu a jejím udržování v tomto stavu dochází k pomalé přestavbě celuliticky změněné podkožní tukové tkáně a většinou se jen zvolna mění v normální podkožní tkáň. Pravidelná pohybová aktivita je důležitá pro prevenci a nezbytná pro vyléčení.

Masáže, ať samotné, nebo s použitím "zaručeně účinkujících" krémů jsou vhodné, protože podporují normální krevní oběh v kůži. Většinou samy o sobě nestačí podobně jako proti rozvoji vrásek a dalších stařeckých změn kůže. Přibývá žen, které pochopily, že dosažení "normalizace" v metabolizaci Hcy je pro moderní ženu a vlastně pro každého moderního člověka, základním předpokladem pro udržení zdraví.

Celulitida a stařecké změny kůže jsou nejen nepříjemné vzhledově a také tím, jak se dotýkají sebevědomí postižených. Ještě k tomu jsou vysílaným upozorněním, že v organismu je metabolický stav, který může vyústit v infarkt, Alzheimerovu chorobu, mozkovou příhodu, nebo nádorové onemocnění. Poznatky o poruše metabolizace Hcy tak na sebe opět upozorňují tak, aby bylo zřejmé, že se nevyplácí je podceňovat.

Málo lékařů zatím poznalo a pochopilo, jak velký objev lékařská věda poznáním významu Hcy učinila a jak lze k lepšímu změnit zdravotní stav občanů jeho využíváním.Je hodně laiků, kteří vyslovují pochybnost: "Kdyby to bylo tak převratné, tak s tím budou pracovat všichni lékaři, budou o tom psát noviny, mluvit televize….." Ve své nezasvěcenosti si neumějí představit, že část lékařů, zejména renomovaných odborníků, má obavy, že by je využívání poznatků o Hcy připravilo o příjmy, které jim plynou z doporučování a rozsáhlého předepisování farmak a z dalších vazeb k farmaceutickému průmyslu.

Tito lékaři "udávají tón mody" ve zdravotnictví: podle jejich doporučení se řadoví lékaři seznamují s novinkami a podle nich léčí. Pracovat s Hcy se v doporučeních odborníků tak hned neobjeví. Naopak, střeží každou skulinu, kudy by tyto informace mohly do medií proniknout. Řadoví lékaři tak vůbec nic netuší o významu Hcy pro zdraví. Nevědí, že bez využívání toho, co o Hcy víme, léčí nekauzálně, to znamená, že jejich léčení většinou nepostihuje podstatu choroby a je proto málo efektivní.

Snaha o prosazení poznatků o Hcy k využití ve zdravotnictví naráží na urputný odpor lékařských špiček a je proto zatím neúspěšná. Občanům nezbývá než se o upevnění svého zdraví využitím poznatků o Hcy postarat sami.


redesign:petr@eisenhauer