H O M O C Y S T E I N

Věnováno památce MUDr. Karla Erbena

pojem k zapamatování, na něm, víc než na čemkoli jiném závisí lidské zdraví.

Již 20 let měla česká veřejnost vědět, že je zbytečné umírat na infarkty a rakovinu, nebo se nechat trápit migrénami, depresemi, záněty žil, Alzheimerovou chorobou a dalšími civilizačními chorobami. Mladá generace měla již ze školy vědět, že lze dosáhnout otěhotnění přirozenějšími prostředky, než je asistovaná reprodukce a navíc bez nebezpečí rizikového těhotenství, nebo poškození plodu.

Farmaceutické firmy a s nimi část našich lékařů, si nepřály, aby se prostý občan dozvěděl o těchto možnostech a rozšíření těchto informací kladla všemožné překážky.
Je čas prolomit toto dosud existující informační embargo a dát všem lidem vědět, že mohou být zdravější a déle žít. K tomu patří i návod, jak toho dosáhnout.

K úvodu ještě charakteristika homocysteinu (dale Hcy) z knihy autorů Halforda a Brallyho: “H Factor Solution”:

“Hcy je nejlepší předpovědní factor, který vám napoví, je-li vám předurčeno se dožít vysokého věku v dobrém zdravotním stavu, nebo naopak: zemřít předčasně trápen různými civilizačními chorobami!”

Toto vše a mnoho dalších informací, by se mělo podle přání farmaceutických firem utajit, a to jak před veřejností, tak I před lékaři.
Cílem těchto stránek není “jen” tyto snahy zkomplikovat, Ale pokusit se je vymést I s jejich reprezentanty na smetiště dějin!!


redesign:petr@eisenhauer